Denna del av vår hemsida kommer att efterhand komp- letteras med fler debattartiklar publicerade och opublicerade och andra texter, så välkommen tillbaka att besöka sidan igen.

1
byggprocessen
Tre debattartiklar om byggprocessen. Delar av dessa har publiceras i Husbyggaren, klicka på artiklarna till höger för att läsa dem i sin helhet
Artikel i husbyggaren nr:1 2003
Artikel i allt om bostadsrätt nr:3 2003 Föreningen blir eldistrubutör... pengar att spara på kollektiv el Debatt artikel i husbyggaren nr:3 2003

A Concrete Production 2003