STORGATAN 10
Havssvalget 17 Stockholm
Jugendhus byggt 1906. Under 1990-91
har en genomgripande ombyggnad 
genomförts för att skapa ett nytt 
huvudkontor åt AB industrivärden. 
Den ursprungliga planlösningen har i
stor utsträckning behållits, en ny i
nterntrappa förbinder de tre vånings
plan som innehåller kontor och 
representationslokaler. Fastigheten 
innehåller även butiker och bostäder
Exteriört återställdes fasaden till 
ursprungligt skick med bladguld-
sdekor rekonstruerad med hjälp av 
skickliga hantverkare utifrån gamla
fotografier. Interiört togs många 
av de ursprungliga dekorations-
målningarna fram bakom många lager
av tapet och färg, den ursprungliga
fasta snickeriinredningen behölls 
och kompletterades till vissa delar
Lokalerna har försetts med mekanisk 
till och frånluft med luftburen 
värme och kyla För tilluft har 
låginpulsdon används som antingen 
fällts in i väggar och anpassats 
till bef. lister, ställts på golv 
eller passats in i fast inredning.
Kanaler har placerats i väggar, 
golv och biutrymmen för att slippa 
undertak. För frånluft har ursprung-
liga galler och kanaler används, 
sammankopplade med ett värme-
återvinningssystem. El- tele- och 
datainstallationerna är förlagda i 
golv med uttagsluckor infällda i 
parketten. I arkitektuppdraget 
ingick även det totala ansvaret för
 inredning, mycket av ny fast 
inredning, möbler, belysning och 
mattor har specialritats. Storgatan 
10 tilldelades Byggmästar-
föreningens Rotpris för bästa 
ombyggnad 1991.

Ansvarig arkitekt/
inredningsarkitekt och byggledare: 
Christer Pettersson, Rolf Eppens 

Fastighetsägare: 
AB Fundament, 
numera Industrivärden AB
Referens:    
Dåvarande Vd Per Wärnegård, numera 
fastighetschef Mälartornet AB, 
tel 08 578 645 00
Hyresgäst: 			
Industrivärden AB
Referens: 
Dåvarande Vd för Industrivärden C.E 
Feinsilber, tel 08 766 27 08
Area:	    1 030 BTA kontor 
Area: 	    2 147 BTA totalt
Upphandlingsform:	
Ritat som generalentreprenad, 
byggt på löpande räkning.

Arkitektarvode: 2,5 milj
Byggnadskostnad 27 mkr
Färdigställt  1991

Ombyggnaden är presenterad i: 
Boken	
storgatan 10 -91
Tidskrifterna:
Forum närmiljö 4/91
Fastighetstidningen 14/92
Arkitekturguiden	
Sverige Bygger 90-94